شهرستان‌های استان خراسان شمالی _ شهرستان مانه و سملقان

شهرستان‌های استان خراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان

شهرستان مانه و سملقان از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۹۵٬۵۸۲ نفر جمعیت داشته است .

شهرها و بخش‌ها

شهرها: آشخانه، پیش‌قلعه، قاضی.

بخش سملقان

  دهستان آلمه
  دهستان قاضى

شهر: قاضی

بخش مانه

  دهستان اترک
  دهستان شیرین سو

شهر: پیش‌قلعه

بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان

  دهستان جیرانسو
  دهستان حومه

شهر: آشخانه

/ 1 نظر / 143 بازدید