شهرستان‌های استان خراسان شمالی _ شهرستان جاجرم

شهرستان‌های استان خراسان شمالی

شهرستان جاجرم

شهرستان جاجرم از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۸٬۴۸۳ نفر جمعیت داشته است .

شهرها و بخش‌ها

شهرها: گرمه.جاجرم، ایور،سنخواست، شوقان، درق.

بخش جلگه سنخواست

  دهستان چهارده سنخواست

  دهستان دربند

شهرها: سنخواست

بخش جلگه شوقان

  دهستان شوقان
  دهستان طبر

شهر: شوقان

بخش مرکزی شهرستان جاجرم

  دهستان گلستان (جاجرم)
  دهستان میان دشت (جاجرم)

شهر: گرمه جاجرم و درق.

/ 0 نظر / 54 بازدید